Národní knihovna České republiky

Klementinum 190
Praha 1
www.nkp.cz
 
Národní knihovna ČR  je největší knihovnou České republiky. Je také jednou z nejstarších veřejných knihoven. Sídlí v budově bývalého jezuitského kláštera v barokním areálu Klementina. Spravuje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond zaměřený na potřeby vysokých škol univerzitního typu a vědeckých pracovišť v oblasti společenských a přírodních věd, kultury a umění v mezinárodním měřítku. Jedním ze speciálních pracovišť knihovny je její hudební oddělení, které bylo založeno Ladislavem Vycpálkem v roce 1923 a svou nepřetržitou činnost rozvíjí v intencích jeho osobností zahájených. V současnosti zpřístupňuje více než 110 000 svazků tištěných hudebnin všech žánrů, z různých období jejich vzniku až do současnosti, 6000 hudebních rukopisů, mezi kterými jsou i cenné autografy a vzácné dobové opisy. Rovněž pečuje o komplet rukopisných a tištěných skladeb a pramenných dokumentů k životu a dílu Wolfganga Amadea Mozarta, tzv. Mozartův Památník. Stará se o dokumentaci a soupis hudebních pramenů uložených na území České republiky. Návštěvníky oddělení jsou studenti středních a vysokých  hudebních škol, hudební interpreti, editoři hudebních děl, badatelé z oblasti muzikologie a rovněž laická veřejnost. Studovna hudebního oddělení je umístěna ve Starém matematickém sále.