Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 98/1
Praha 1
www.mlp.cz


Hudební oddělení bylo Městskou knihovnou v Praze zřízeno již 2 roky po svém založení. Původní záměr knihovny z roku 1893 byl prostý a zůstává aktuální i dnes. Pražené by měli mít ve své knihovně k dispozici nejen knihy: v oblasti hudby má knihovna nabízet také noty, hudební časopisy a knihy o hudbě. Z původní relativně malé kolekce, kterou knihovna poskytovala také díky řady soukromých dárců, se nabídka hudební knihovny rozrostala do fondu, který nyní nabízí více než 200.000 dokumentů.